Novinky

Zajištění a podpora provozu IS ARES na období čtvrt roku

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 19. 12. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-97535/2012/23-232/Se
NázevZajištění a podpora provozu IS ARES na období čtvrt roku
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne19.11.2012
Evidenční číslo ISVZ235665
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-97535-2012-23-232-Se (.PDF, 308 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 462 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání  
 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona
 • Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek
Podání nabídek do29. 12. 2012 16:00
Otevírání obálek29. 12. 2012 v 16:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 235665

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s, Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9

Cena2024000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 07.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence vychází ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.
Poznámky V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější