Novinky

Vývoj ESSS EPD 2012 a následné zajištění provozu

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 13. 12. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–96379/2012/23-232/BA
NázevVývoj ESSS EPD 2012 a následné zajištění provozu
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne12.11.2012
Evidenční číslo ISVZ235197
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky (.PDF, 310 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 481 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání  
  • Příloha č. 1 - Krycí list
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do21. 11. 2012 
Otevírání obálek21. 11. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

Předběžné oznámení EČ 235197; Odůvodnění VZ na profilu zadavatele

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

5P, s.r.o., Ruská 707/74, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Cena2,130.000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Dne 6. 12. 2012 byly s dodavatelem podepsány dvě smlouvy (provoz - doba neurčitá; vývoj - doba určitá).

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 218/ 2010 Sb. a Vyhláška č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější