Novinky

Úprava systému PKI a přechod na SHA2

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Dodávka
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 3. 7. 2013
 • Publikace Dodatku ke smlouvě č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–95576/2012/23-232/BA
NázevÚprava systému PKI a přechod na SHA2
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne13.12.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 234826
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky (.PDF, 388 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 453 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání 
 • Příloha č. 1 – Platební a obchodní podmínky 
 • Příloha č. 2 – Specifikace požadavků zadavatele 
 • Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Podání nabídek do1. 2. 2013 
Otevírání obálek1. 2. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 234826

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2
Praha 4 – Michle,  PSČ 140 22, IČ 60193336

Cena2 828 286,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 11.3.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější