Novinky

Zajištění ostrahy objektu Janovského 2, Praha 7; Voctářova 9/11, Praha 8; Legerova 69, Praha 1 a Hybernská 2, Praha 1

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Služby
 • Ukončená
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Otevřené řízení
Aktualizováno 18. 7. 2013
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-89039/2012/23-232/Se
NázevZajištění ostrahy objektu Janovského 2, Praha 7; Voctářova 9/11, Praha 8; Legerova 69, Praha 1 a Hybernská 2, Praha 1
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení Odesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - resp. Věstníku EU dne 12.10.2012 - uveřejněno v ISVZ US dne17.10.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 235202
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) (.PDF, 381 kB)

 • Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 1 – Technické podmínky
 • Příloha č. 2 – Osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 5 – Přehled standardizovaných jazykových zkoušek z anglického jazyka stupeň 2 podle Rozhodnutí MŠMT Č.j.: 17575/2011 - 23 ze dne 24. srpna 2011
Podání nabídek do5. 12. 2012 10:00
Otevírání obálek5. 12. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 235202

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ARGUS, spol. s r.o.

Cena22 964 256,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 17.7.2013.

Ceny ostatních uchazečů

SECURITAS ČR s.r.o. 32 643 120,- Kč bez DPH
CENTR GROUP, a.s. 30 565 824,- Kč bez DPH

Kód agendy Realizace veřejné zakázky vyplývá ze zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a zákona č. 219/2000 Sb. o hospodaření s majetkem státu.
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější