Novinky

Úklid budovy MF v ul. Janovského, Praha 7

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 21. 2. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-88123/2012/23-232/Se
NázevÚklid budovy MF v ul. Janovského, Praha 7
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem 30.10.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 230844
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-88123/2012/23-232/S
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Část A. – Pokyny pro dodavatele
 • Část B. – Krycí list nabídky
 • Část C. – Osnova pro zpracování nabídky

Přílohy zadávací dokumentace (č.1-9)- MF-88123/2012/23-232/S (aktualizováno 22.11.2012)
ke stažení ve formátu ZIP

 • Příloha č. 1 -  Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
 • Příloha č. 3 – Specifikace prací
 • Příloha č. 4 – Souhrnná tabulka úklidu (aktualizováno 22.11.2012)
 • Příloha č. 5 – Rozpis denního úklidu
 • Příloha č. 6 – Rozpis týdenního úklidu (aktualizováno 22.11.2012)
 • Příloha č. 7 – Rozpis měsíčního úklidu
 • Příloha č. 8 – Rozpis úklidu 1x za 3 měsíce
 • Příloha č. 9 - Návrh smlouvy (aktualizováno 22.11.2012)

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení - VZ - MF-88123/2012/23-232/Se (.PDF, 582 kB)

Podání nabídek do18. 12. 2012 10:00
Otevírání obálek18. 12. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: VZ 230844

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73 

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace ze dne 22.11.2012
ke stažení ve formátu PDF

Vybraný uchazeč

*

Cena*
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

*

Ceny ostatních uchazečů

*

Kód agendyKompetence MF vychází z § 14, odst. 3, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Poznámky

*

Doporučované

Nejčtenější