Novinky

Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – dodatečné služby

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Zrušená
Aktualizováno 1. 10. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-86111/2012/45
NázevOpatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – dodatečné služby
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne19.9.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • příloha č. 2 - Položkový rozpočet
 • příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout. příloha č. 4 - Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004

 

Podání nabídek do27. 9. 2012 10:00
Otevírání obálek27. 9. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: -

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána na základě naplnění podmínek § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné služby - vyzván k jednání je dodavatel původní zakázky. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní, než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé, nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější