Novinky

Dodávka notebooků a příslušenství pro resort Ministerstva financí

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Dodávka
 • Nadlimitní
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Otevřené řízení
 • Ukončená
Aktualizováno 20. 12. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-82598/2012/23-232/T
NázevDodávka notebooků a příslušenství pro resort Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem17.9.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 227919
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) (.PDF, 490 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Část A. Pokyny pro dodavatele
 • Část B. Krycí list nabídky
 • Část C. Osnova pro zpracování nabídky
 • Část D. Čestné prohlášení
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP
 • Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění

Přílohy zadávací dokumentace (B.C.D.; č. 1 - 3) (.DOC, 247 kB)
ke stažení ve formátu Word

Podání nabídek do12. 11. 2012 10:00
Otevírání obálek12. 11. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: VZ 227919

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

YOUR SYSTEM, spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00  Praha 4

CenaKč 10 645 224,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 07.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

2. Kč 10 913 600,- bez DPH
3. Kč 11 495 696,- bez DPH

Kód agendy-
Poznámky

-

Nejčtenější