Novinky

Konsolidace datových úložišť

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Dodávka
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 7. 3. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-81704/2012/23-232/D
NázevKonsolidace datových úložišť
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem1.10.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 227009
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele) Odůvodnění veřejné zakázky (.PDF, 331 kB)
 • Zdroj: MF - odbor 23; publikováno 04.10.2012, ke stažení ve formátu PDF
Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) (.PDF, 460 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Část A. Pokyny pro dodavatele
 • Část B. Krycí list nabídky
 • Část C. Osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Podání nabídek do22. 11. 2012 10:00
Otevírání obálek23. 11. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/) http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: VZ 227009 Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73
Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

Pontech s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - hlavní dodavatel
Servodata a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10

CenaKč 8 526 067,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 06.03.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Kč bez DPH 8 497 651,-
Kč bez DPH 8 699 424,-

Kód agendy-
Poznámky

-

Nejčtenější