Novinky

Poskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi nezávislých analýz

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Služby
 • Zrušená
 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
Aktualizováno 15. 11. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-81703/2012/23-232/D
NázevPoskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi nezávislých analýz
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem20.9.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 226999
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - č.j. MF-81703/2012/23-232/D

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) - č.j. MF-81703/2012/23-232/D
ke stažení ve formátu PDF a WORD

 • Zadávací dokumentace
 • Část A. Pokyny pro dodavatele
 • Část B. Krycí list nabídky
 • Část C. Osnova pro zpracování nabídky
 • Část D. Čestné prohlášení
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Podrobná specifikace předmětu plnění
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

 

Podání nabídek do13. 11. 2012 10:00
Otevírání obálek13. 11. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: VZ 226999

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

*

Vybraný uchazeč

*

Cena*
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

*

Ceny ostatních uchazečů

*

Kód agendy*
Poznámky

*

Nejčtenější