Novinky

Vývoj IS MPP 2012

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 23. 11. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–75916/2012/23-232/BA
NázevVývoj IS MPP 2012
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne 17. 10. 2012
Evidenční číslo ISVZ224579
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky (.PDF, 223 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 402 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do1. 11. 2012 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/) Předběžné oznámení EČ 224579; Odůvodnění VZ na profilu zadavatele
Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s.r.o., Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk, IČ 62363930

Cena1,190.000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 12.11.2012.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění Sb.
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější