Novinky

Vývoj IS SDSL 2012

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 29. 10. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–75915/23-232/BA
NázevVývoj IS SDSL 2012
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne31.8.2012
Evidenční číslo ISVZ224427
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 458 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínk
Podání nabídek do19. 9. 2012 
Otevírání obálek9. 10. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo:VZ 224427

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s.r.o., Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk, IČ 62363930

Cena2 500 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 23.10.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění a zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích po novelách publikovaných ve Sbírce zákonů pod č. 300/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb.
Poznámky

-

Nejčtenější