Novinky

Zajištění certifikačních služeb

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 23. 5. 2014
 • Publikace Oznámení o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–62319/2012/23-232/BA
NázevZajištění certifikačních služeb
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne29.8.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 522 kB)

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Specifikace - Přehled požadavků
 • Příloha č. 3 - Osnova pro zpracování nabídky a hodnotící kritéria
 • Příloha č. 4 - Jednací řád a scénář průběhu JŘBU
 • Příloha č. 5 - Podklady pro hodnocení pracovních verzí nabídek - Tabulka

Oznámení o zrušení VZ - ze dne 19.5.2014 - MF-62319-2012-23-2302-Se  (.PDF, 284 kB)

Podání nabídek do31. 10. 2012 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/) * EČ po podpisu smlouvy
Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 - ze dne 13.09.2012 (.PDF, 271 kB)
Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění vyzval zadavatel 3 zájemce.
Zadávací řízení zrušil svým rozhodnutím Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pod č. j.: ÚOHS-S618/2012/VZ-9324/2013/521/HKu ze dne 21. 5. 2013 potvrzený druhoinstančním rozhodnutím Úřadu č.j. ÚOHS-R161/2013/VZ-9273/2014/310/MLr ze dne 5. 5. 2014, podle § 112 zákona, ve správním řízení po přezkoumání úkonů zadavatele z důvodu nedodržení postupu zadavatelem stanoveným podle § 34 odst. 2 písm. e) zákona v návaznosti na ustanovení § 6 zákona.
Zadavatel oznamuje zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 odst. 9 zákona.
.

-

Doporučované

Nejčtenější