Novinky

Dodávka výkonných počítačů

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Výzva pěti zájemcům
  • Ukončená
Aktualizováno 10. 9. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-61523/2012/23-232/Se
NázevDodávka výkonných počítačů
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Výzva pěti zájemcům
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníVýzva 6-ti uchazečům ze dne 29. 06. 2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (.PDF, 376 kB)
ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Podání nabídek do19. 7. 2012 
Otevírání obálek20. 7. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - odd. 232 Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

DATECO, s.r.o.

Cena999 929,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 5.9.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Nejčtenější