Novinky

HW a SW maintenance systémů SGI Copan a technická podpora těchto systémů

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejný sektor
 • Zjednodušené řízení
 • Ukončená
Aktualizováno 27. 7. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–52535/2012/23-232/BA
NázevHW a SW maintenance systémů SGI Copan a technická podpora těchto systémů
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k podání nabídky z6.6.2012
Evidenční číslo ISVZ226096
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky (vč. příloh) (.PDF, 461 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmyslu zadat části zakázky
 • Příloha č. 4 - Obchodní a platební podmínky
 • Příloha č. 5 - Obsah nabídky
 • Příloha č. 6 - Krycí list nabídky.
Podání nabídek do22. 6. 2012 10:00
Otevírání obálek22. 6. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

Profil zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Verejne-Zakazky

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 15. 06. 2012

Vybraný uchazeč Pontech s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 27977315
Cena1.297.960,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 23.7.2012

Ceny ostatních uchazečů 1.498.475,- Kč bez DPH
Kód agendyPotřeba zajištění každodenních činností MF
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější