Novinky

Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Zrušená
Aktualizováno 15. 4. 2014
 • Publikace Písemné zprávy zadavatele

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-47859/2012/23-232/T
NázevPrávní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem
Druh zadávacího řízení Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení24.8.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 219263
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh - mimo F a G) (.PDF, 369 kB)

 • Oznámení jednacího řízení s uveřejněním
 • Část A - Informace pro zájemce o účast
 • Část B - Kvalifikační dokumentace
 • Část C - Osnova pro zpracování žádosti o účast
 • Část D - Krycí list žádosti o účast
 • Část E - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
 • Část F - Návrh smlouvy o poskytování právních služeb
 • Část G - Tabulky - prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Písemná zpráva zadavatele - MF-47859-2012-23-2302-T (.PDF, 282 kB)

Podání nabídek do4. 10. 2012 10:00
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo:VZ 219263

http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 8.10.2012 (č. 4)PDF (343kB)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 2.10.2012 (č. 3)PDF (331kB)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 27.9.2012 (č. 2)PDF (362kB)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 18.9.2012 (č. 1)PDF (329kB)
Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky Veřejná zakázka byla rozhodnutím zadavatele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona dne 8.4.2014 zrušena.

Doporučované

Nejčtenější