Novinky

Prodloužení pronájmu zařízení NexSan SATA Beast pro VS MF Letenská

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-46594/2012/33-333
NázevProdloužení pronájmu zařízení NexSan SATA Beast pro VS MF Letenská
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVZMR - ze dne30.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Tato veřejná zakázka byla zadána na základě výjimky v souladu  s čl. 25, odst. 1 a 2 směrnice č. 11/2006 ministra financí a v souladu s ustanovením  §6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  ve znění pozdějších předpisů

Podání nabídek do
Otevírání obálek22. 5. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 33 – odbor Řízení ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

3S cz s.r.o.

Cena598 244,00 Kč
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 1.6.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější