Novinky

Servisní služby pro Oracle technologie MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Nadlimitní
  • Otevřené řízení
  • Služby
  • Veřejný sektor
  • Zrušená
Aktualizováno 16. 10. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-44502/2012/23-232/BA
NázevServisní služby pro Oracle technologie MF
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem7.8.2012
Evidenční číslo ISVZ217098
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) - č.j. MF-44502/2012/23-232/BA
ke stažení ve formátu PDF

  • Zadávací dokumentace (část A., B. a C.)
  • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění
  • Příloha č. 3 - Identifikační list

Příloha č. 3 - ke stažení ve formátu word

Podání nabídek do2. 10. 2012 09:00
Otevírání obálek2. 10. 2012 v 09:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 217098

Profil zadavatele MF:
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
  • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 - ze dne 27. 8. 2012
Vybraný uchazeč

*

Cena*
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

*

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyServisní služby zajišťující nepřetržitý chod ICT VS MF
Poznámky

Ve smyslu  ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel  dne 10. 10. 2012 rozhodl o zrušení  nadlimitní veřejné zakázky.

Důvod zrušení: Do konce lhůty pro podání nabídek byla zadavateli doručena pouze jedna nabídka.

Doporučované

Nejčtenější