Novinky

Odstranění krajně naléhavého stavu - ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. vedoucí k zabránění znečištění povrchových vod řeky Ostravice

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Veřejný sektor
  • Zrušená
Aktualizováno 29. 8. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 44322/2012/45-452
NázevOdstranění krajně naléhavého stavu - ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. vedoucí k zabránění znečištění povrchových vod řeky Ostravice
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne13.8.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Přílohy č. 1 - 5
  • Příloha č. 3 a - je v případě zájmu k nahlédnutí u pí. Tomanové, tel. +420 257 043 964

 

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Z je zadávána dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona VZ - krajně naléhavý případ - zadavatel k jednání vyzval 7 dodavatelů. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.
Zadavatel dne 29.8.2012 v souladu s § 84 odst. 4 zákona VZ rozhodl o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel tímto využívá svého práva, které vyplývá ze zákona VZ a v době před uzavřením smlouvy ruší zadávací řízení z důvodu potřeby revize zadávacích podmínek, která spočívá v provedení podstatné změny ve vymezení předmětu plnění detailním projektem.

Doporučované

Nejčtenější