Novinky

Servis datových komor Lampertz v objektu MF Voctářova

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-42663/2012/33-333
NázevServis datových komor Lampertz v objektu MF Voctářova
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVZMR - ze dne3.5.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Tato veřejná zakázka byla zadána v souladu  s čl. 24, odst. 1, písmeno a), směrnice č. 11/2006 ministra financí a v souladu s ustanovením  §6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  ve znění pozdějších předpisů.

Podání nabídek do
Otevírání obálek3. 5. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 33 – odbor Řízení ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

3V servis s.r.o. (Datasistek)

Cena558 552,00 Kč
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 1.6.2012

Ceny ostatních uchazečů

Wattcom s.r.o. 616980,-Kč,
Rittal Czech s.r.o.596892,- Kč.,
Lamtech s.r.o. 582336,- Kč

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější