Novinky

Úklid Janovského

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejný sektor
 • Zjednodušené řízení
 • Zrušená
Aktualizováno 30. 7. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-39203/2012/23-232/Se
NázevÚklid Janovského
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k podání nabídky z8.6.2012
Evidenční číslo ISVZ226000
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
  • Týdenní úklid v objektu MF (1) - ke stažení ve formátu Excel
  • Úklid 1x za 3 měsíce v objektu MF (2) - ke stažení ve formátu Excel
  • Denní úklid v objektu MF (3) - ke stažení ve formátu Excel
  • Měsíční úklid v objektu MF (4) - ke stažení ve formátu Excel
  • Souhrnná tabulka výměr ploch pro úklidové práce v objektu MF (5) - ke stažení ve formátu Excel
 • Příloha č. 2 –  Obsah nabídky
 • Příloha č. 3 –  Krycí list nabídky
 • Příloha č. 4 –  Obchodní a platební podmínky
 • Příloha č. 5 –  Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmyslu zadat části zakázky

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení (.PDF, 272 kB)

Podání nabídek do2. 7. 2012 10:00
Otevírání obálek2. 7. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

Profil zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Verejne-Zakazky odkaz na externí web (Aktivní zveřejnění do 02. 07. 2012)

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 25.06.2012 do 15:00 hodin

 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 18.06.2012
Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění; § 14 Základní povinnosti při hospodaření s majetkem, odst. 3 zákona
Poznámky

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka byla dne 24. července 2012 zrušena na základě rozhodnutí zadavatele.

Nejčtenější