Novinky

Úprava systému EPS v objektu Janovského pro GSA

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-34708/2012/23-232-DU
NázevÚprava systému EPS v objektu Janovského pro GSA
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVZMR - ze dne29.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Tato veřejná zakázka byla zadána podle výjimky ze Směrnice MF č.11/2006.

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - odd. 232 Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Eltes s.r.o.

Cena849 890,55 Kč
Základní hodnotící kritérium-
Smlouva

Podepsána dne 25.4.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější