Novinky

Vybudování a provoz monitorovacího systému podzemních vod mezi areálem BorsodChem MCHZ s.r.o. a jímacím územím Nová Ves

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-34075/2012/45
NázevVybudování a provoz monitorovacího systému podzemních vod mezi areálem BorsodChem MCHZ s.r.o. a jímacím územím Nová Ves
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky 3 subjektům ze dne27.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (.PDF, 329 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do27. 4. 2012 
Otevírání obálek9. 5. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

AQD-envitest, s.r.o.

Cena1 984 900,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 28.06.2012

Ceny ostatních uchazečů Nejvyšší nabídková cena: 1 990 080,00 Kč bez DPH
Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Nejčtenější