Novinky

Pokračování supervize akce „Sanační čerpání pro zamezení šíření kontaminace podzemních vod z areálu koksovny Jan Šverma“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-34074/2012/45
NázevPokračování supervize akce „Sanační čerpání pro zamezení šíření kontaminace podzemních vod z areálu koksovny Jan Šverma“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky 3 subjektům ze dne29.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (.PDF, 255 kB)
ke stažení ve formátu PDF
Podání nabídek do13. 4. 2012 
Otevírání obálek24. 4. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

AQ – test, spol. s r.o.

Cena981 600,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 18.06.2012

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 1 185 600,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Nejčtenější