Novinky

Zpracování projektové dokumentace akce „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř. km 0,000 – 3,262, stavba č. 5657“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Služby
  • Ekologické škody

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-34068/2012/45
NázevZpracování projektové dokumentace akce „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř. km 0,000 – 3,262, stavba č. 5657“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 28.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (.PDF, 548 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do10. 5. 2012 
Otevírání obálek29. 5. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

CENTROPROJEKT a. s.

Cena1 920 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 29.08.2012

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 1 990 000,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Nejčtenější