Novinky

Další rozvoj ISAO I.

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 26. 6. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-34056/2012/23-232/Se
NázevDalší rozvoj ISAO I.
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne30.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7203012022102
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 384 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do16. 4. 2012 
Otevírání obálek16. 4. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203012022102

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s.r.o.

Cena2 250 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 25.5.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyVýkon agendy Auditního orgánu vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 a nařízení Rady (ES) č. 1198/2006.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.
Specifikace požadavků, uvedená ve Výzvě uchazeči, Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace, Čl. F) - Technické podmínky, nebude vzhledem k citlivým údajům na webových stránkách MF uvedena.

Nejčtenější