Novinky

Realizace sanačních – stavebních prací na akci „Rozšíření vodovodu Trhové Dušníky, vodovodní přípojky – nápravná opatření k eliminaci krajně naléhavého stavu Kovohutě Příbram nástupnická a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Stavební práce
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-33032/2012/45
NázevRealizace sanačních – stavebních prací na akci „Rozšíření vodovodu Trhové Dušníky, vodovodní přípojky – nápravná opatření k eliminaci krajně naléhavého stavu Kovohutě Příbram nástupnická a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 5 subjektům ze dne27.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (.PDF, 514 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do23. 4. 2012 
Otevírání obálek9. 5. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ZVÁNOVEC a.s.

Cena4 894 016,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 04.09.2012

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 4 894 016,00 Kč bez DPH; Doručena pouze 1 nabídka.

Kód agendy
Poznámky

Přílohy výzvy k podání nabídky zadavatel nezveřejňuje, na vyžádání však umožní do nich nahlédnout (kontakt: Mgr. Monika Zbořilová, tel.: 257043907).

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Nejčtenější