Novinky

Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti CL Servis s.r.o. zahrnující opatření k zamezení vzniku závadného krajně naléhavého stavu – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Veřejný sektor
 • Ekologické zakázky
 • Ukončená
Aktualizováno 15. 11. 2013
 • Publikace Dodatku ke smlouvě č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 32891/2012/45-452
NázevSanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti CL Servis s.r.o. zahrnující opatření k zamezení vzniku závadného krajně naléhavého stavu – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne27.3.2012
Evidenční číslo ISVZev.č. formuláře 7203010027053 ev.č. VZ 227053
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 4568 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Přílohy č. 1 - 4
 • Příloha č. 3  - je v případě zájmu k nahlédnutí u pí. Tomanové, tel. +420 257 043 964
Podání nabídek do20. 4. 2012 
Otevírání obálek23. 4. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: ev.č. formuláře 7203010027053 ev.č. VZ 227053

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

AECOM CZ s.r.o.

Cena6 660 410 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se pro JŘBU - 1 dodavatel.
Smlouva

Podepsána dne 5.06.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy*
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

* Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější