Novinky

Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Ukončená
 • Veřejná zakázka
 • Zjednodušené řízení
Aktualizováno 31. 5. 2013
 • Publikace Dodatku ke smlouvě č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-32782/2012/45-452
NázevRevitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k podání nabídky z29.3.2012
Evidenční číslo ISVZ234955; evid. č. formuláře 7203010034955
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky č.j. MF-32782/2012/45-452 (.PDF, 337 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k podání nabídky
 • Zadávací dokurmentace

Zadávací dokumentace - přílohy č.1-7 (.PDF, 6399 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Výkaz výměr; není uveřejněn - na požádání zadavatel umožní do něj nahlédnout.
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace: Projekt zpřístupnění štoly Sv. Ant. Paduánského včetně stavebního povolení - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout.
 • Příloha č. 4 - Technická dokumentace: Plán zajištění historických dobývek pod centrem obce Horní Město - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout.
 • Příloha č. 5 - Technická dokumentace: Projekt zajištění úpadní a šachtice do štoly Sv. Ant. Paduánského - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout.
 • Příloha č. 6 - Pravidla mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.
 • Příloha č. 7 - Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace (.PDF, 98 kB) - (pro druh VZ: Zjednodušené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace - Česká republika - Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, Věra Tomanová, tel. +420 257 043 964

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí (.PDF, 62 kB) - (pro druh VZ: Zjednodušené řízení

Podání nabídek do10. 5. 2012 16:00
Otevírání obálek17. 5. 2012 v 13:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.e-zakazky.cz/
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45-Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

GEMEC – UNION a.s.,
IČ: 25916581
Jívka 187
542 13 Jívka

Cena18.815.544,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 12.9.2012

Ceny ostatních uchazečů

19.404.904,00  Kč bez DPH

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější