Novinky

Zajištění vývoje IS SDPF rok 2012

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 14. 5. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–32098/2012/23-232/BA
NázevZajištění vývoje IS SDPF rok 2012
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne19.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7203010016192
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání (zadávací dokumentce vč. příloh) - VZ - MF–32098/2012/23-232/BA (.PDF, 396 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Specifikace
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do3. 4. 2012 
Otevírání obálek5. 4. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203010016192

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9

Cena3 144 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 23.4.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyPenzijní připojištění je realizováno na zákona 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky

-

Nejčtenější