Novinky

Rekreační plocha Nové Záluží – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená
Aktualizováno 12. 7. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 32027/2012/45-452
NázevRekreační plocha Nové Záluží – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne27.3.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 223973 Ev.č. formuláře 7203010023973
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 6396 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Přílohy č. 1 -14
  • Příloha č. 4  - je v případě zájmu k nahlédnutí u pí. Tomanové, tel. +420 257 043 964
Podání nabídek do13. 4. 2012 
Otevírání obálek24. 4. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203010023973

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Sdružení "Nové Záluží" - vedoucí účastník METALL QUATRO spol. s r.o., další účastníci YSSEN - spol. s r.o. a Energie -stavební a báňská a.s.

Cena3 987 139,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se pro JŘBU - 1 dodavatel.
Smlouva

Podepsána dne 26.06.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy*
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

Nejčtenější