Novinky

Sanace starých ekologických zátěží v areálu bývalého distribučního skladu pohonných hmot (včetně prostoru původního stáčiště) společnosti BENZINA, s.r.o. v Točníku

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Otevřené řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ekologické zakázky
 • Ukončená
Aktualizováno 26. 11. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-31945/2012/45
NázevSanace starých ekologických zátěží v areálu bývalého distribučního skladu pohonných hmot (včetně prostoru původního stáčiště) společnosti BENZINA, s.r.o. v Točníku
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení28.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7202010012591; 7202010016689*; 7202010017465** -evidenční čísla formuláře Oznámení o zakázce; 7203010012591 - evidenční číslo formuláře Oznámení o zadání zakázky; Evidenční číslo VZ 212591
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 472 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1-5 (.PDF, 2757 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Výkaz výměr - není uveřejněn -  na požádání zadavatel umožní do něho nahlédnout
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna  -  na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
 • Příloha č. 4 -  Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004
 • Příloha č. 5 -  Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a vlastníkem pozemku

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace (.PDF, 96 kB) - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

    Objednání zadávací dokumentace (žádost)
Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
Vyzvednutí zadávací dokumentace - Česká republika - Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, Věra Tomanová, tel. +420 257 043 964

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí (.PDF, 62 kB) - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do24. 5. 2012 16:00
Otevírání obálek31. 5. 2012 v 13:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7202010012591;7202010016689*;7202010017465**; 212591

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

DEKONTA, a.s.,
IČ: 25006096
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Cena6 279 545,-- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 7.11.2012

Ceny ostatních uchazečů

6 607 595,-- Kč bez DPH
6 918 902,-- Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

*na základě Rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek č.j.: 452/236/2012 ze dne 03.05.2012
**na základě Dopisu_Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 4, MF-31945/2012/45-452-10, ze dne 16.05.2012

Doporučované

Nejčtenější