Novinky

Poskytování podpory redakčního systému RedDot

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 23. 5. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-31363/2012/23-232/T
NázevPoskytování podpory redakčního systému RedDot
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání 15.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7203010017753
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 374 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Obchodní a platební podmínky
Podání nabídek do30. 3. 2012 
Otevírání obálek10. 4. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203010017753

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Internet Projekt, a.s., Vyšehradská 1376/43, 128 00  Praha 2

CenaCelkem Kč 1 900 000,- bez DPH + EUR 38 000,-
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 12.4.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 106/1999 Sb., Zákon č. 500/2004 Sb., Zákon č. 121/2000 Sb., Vyhláška č. 64/2008 Sb.
Poznámky

-

Nejčtenější