Novinky

Zajištění a podpora provozu IS ARES na období duben 2012 - září 2012

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 30. 5. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF – 31263/2012/23-232/BA
NázevZajištění a podpora provozu IS ARES na období duben 2012 - září 2012
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne15.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7203010017879
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání (zadávací dokumentace vč. příloh) - VZ - MF - 31263/2012/23-232/BA (.PDF, 390 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Specifikace
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do27. 3. 2012 
Otevírání obálek27. 3. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203010017879

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, IČ 27074358

Cena3 036 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužíváse u JŘBU - 1 dodavate
Smlouva

Podepsána dne 17.04.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyNa základě schválených dokumentů Komise vlády ČR pro státní informační systém České republiky (SIS ČR), která byla zřízena vládou ČR Usnesením č. 13/1991.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Nejčtenější