Novinky

HelpDesk pro hospodářskou správu MF - II. fáze

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Dodávka
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 1. 6. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-31123/2012/23-232/Se
NázevHelpDesk pro hospodářskou správu MF - II. fáze
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne20.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7203012019051
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání (zadávací dokumentce vč. příloh) - VZ - MF-31123/2012/23-232/Se (.PDF, 419 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmysl zadat části zakázky
Podání nabídek do3. 4. 2012 
Otevírání obálek3. 4. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203012019051

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

DYNATECH s.r.o.

Cena1 245 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 14.5.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyStavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění a Organizační řád Ministerstva financí
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější