Novinky

Zpracování doplňku analýzy rizika na lokalitě DS PHM Šumperk společnosti BENZINA, s.r.o.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená
Aktualizováno 2. 7. 2013
  • Publikace Dodatku ke smlouvě č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-30928/2012/45
NázevZpracování doplňku analýzy rizika na lokalitě DS PHM Šumperk společnosti BENZINA, s.r.o.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky 3 subjektům ze dne15.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (.PDF, 279 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do10. 4. 2012 
Otevírání obálek23. 4. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč Ing. Václav Hodný
Cena1 914 520,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 12.07.2012

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 1 959 800,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější