Novinky

Ohlášení agend v resortu Ministerstva financí dle Nařízení vlády č. 161/2011 Sb.

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 26. 4. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-29736/2012/23-232/Se
NázevOhlášení agend v resortu Ministerstva financí dle Nařízení vlády č. 161/2011 Sb.
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne12.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7203011015119
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání (zadávací dokumentace vč. příloh) - VZ - MF-29736/2012/23-232/Se (.PDF, 391 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do20. 3. 2012 
Otevírání obálek20. 3. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203011015119

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

CORTIS Consulting s.r.o

Cena1 666 665,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 12.4.2012

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Nejčtenější