Novinky

Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-28048/2012/45
NázevDoprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVZMR - Výzva třem zájemcům3.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (.PDF, 341 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do19. 3. 2012 
Otevírání obálek21. 3. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Cena1 890 830,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 30.3.2012

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 1 975 300,00 Kč bez DPH

Kód agendyGlobální architektura informačních systémů veřejné správy (GA ISVS)
Poznámky

VZ malého rozsahu zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější