Novinky

Překlenovací ochranné sanační čerpání v oblasti hangáru F a jeho okolí společnosti Český Aeroholding, a.s., IV. etapa – pokračování 2

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-28038/2012/45
NázevPřeklenovací ochranné sanační čerpání v oblasti hangáru F a jeho okolí společnosti Český Aeroholding, a.s., IV. etapa – pokračování 2
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníPodpis smlouvy ze strany dodavatele29.2.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

DEKONTA, a.s.

Cena1 833 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 29.02.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější