Novinky

Servis a opravy služebních vozidel

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Zjednodušené řízení
 • Ukončená
Aktualizováno 27. 9. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-28004/2012/23-232/T
NázevServis a opravy služebních vozidel
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k podání nabídky z29.3.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 233 034
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 385 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k podání nabídky
 • Přílohy 1-3 (.DOC, 196 kB) - ke stažení ve formátu WORD
  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
  • Příloha č. 3 - Rámcová smlouva (Návrh)
Podání nabídek do18. 4. 2012 10:00
Otevírání obálek18. 4. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.e-zakazky.cz/

www.isvzus.cz  - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: VZ 233 034

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Rámcová smouva uzavřena se 3 uchazeči:

 1. Autosalon Klokočka Centrum a.s., Borského 876/8, 152 00  Praha 5 - Hlubočepy; IČ 26435713
 2. Porsche Inter Auto CZ spol. s .r.o., Vrchlického 31/18, 150 00  Praha 5; IČ 47124652
 3. Milan Čapek; Písečná 451/6, 181 00  Praha 8 - Troja; IČ 12266931
CenaKč 3 255 999,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 17.07.2012

Ceny ostatních uchazečů

V rámci realizace veřejné  zakázky byly hodnoceny nabídky 3 uchazečů.

Kód agendy
Poznámky

Jedná se o uzavření rámcové smlouvy se 3 uchazeči – hodnoceny byly pouze 3 nabídky uchazečů, s nimiž byla uzavřena smlouva. Celkem bylo doručeno 6 nabídek – z toho 3 nabídky byly vyřazeny.

Doporučované

Nejčtenější