Novinky

Supervize akce „Humanizace zajištěných nebo zlikvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-26680/2012/45
NázevSupervize akce „Humanizace zajištěných nebo zlikvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky 3 subjektům ze dne1.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace Výzva k jednání (zadávací dokumentace) - VZ - MF-26680/2012/45 (.PDF, 220 kB)
ke stažení ve formátu PDF
Podání nabídek do16. 3. 2012 
Otevírání obálek22. 3. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

TALPA – RPF, s.r.o.

Cena1 829 750,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 12.06.2012

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 1 964 358,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější