Novinky

Dodávka hardware pro aplikace Reuters

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 21. 5. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-26 008/2012/59
NázevDodávka hardware pro aplikace Reuters
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníVýzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku ze dne28.2.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

 Zadávací dokumentace (.PDF, 486 kB) - text výzvy 
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do12. 3. 2012 12:00
Otevírání obálek12. 3. 2012 v 12:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.allytrade.cz - MF-26 008/2012/59

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 33 – Řízení ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 29.2.2012 (.PDF, 197 kB)
Vybraný uchazeč

COMPAREX CZ s. r.o. , Dědinská 29, 16100, Praha 6

Cena301.003,20 Kč
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 17.5.2012

Ceny ostatních uchazečů
  • 320.305,80 Kč; 
  • 351.120,-Kč
Kód agendy§ 12, 14, zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

Rozsah plnění dodávky byl ve smyslu Dodatečné informace č. 1 v uzavřené Kupní smlouvě snížen na pořízení 2 ks serverů

Nejčtenější