Novinky

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro akci „sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ – dodatečné služby

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 24. 5. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 25697/2012/45-452
NázevZpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro akci „sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ – dodatečné služby
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne27.2.2012
Evidenční číslo ISVZ7203010018102
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 0 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Přílohy č. 1 -3
Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203010018102

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Cena3.187.050 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se pro JŘBU - 1 dodavatel.
Smlouva

Podepsána dne 15.5.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy*
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné sslužby - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

Nejčtenější