Novinky

Stěhovací služby

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejný sektor
 • Zjednodušené řízení
 • Zrušená
Aktualizováno 29. 5. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-24867/2012/23-232/T
NázevStěhovací služby
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k podání nabídky z 26.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7251010018608
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k podání nabídky
 • Přílohy č. 1 - 4 - ke stažení ve formátu Word 
  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
  • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, technických kvalifikačních předpokladů
  • Příloha č. 4 - Obchodní a platební podmínky (Návrh smlouvy)
Podání nabídek do16. 4. 2012 10:00
Otevírání obálek16. 4. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.e-zakazky.cz/

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7251010018608

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Veřejná zakázka zrušena rozhodnutím zadavatele dne 23.05.2012 (.PDF, 358 kB)

Nejčtenější