Novinky

Zajištění antivirové a antispamové ochrany Ministerstva financí a Daňové správy

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Dodávka
  • Nadlimitní
  • Otevřené řízení
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 21. 9. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-24866/2012/23-232/T
NázevZajištění antivirové a antispamové ochrany Ministerstva financí a Daňové správy
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem23.2.2012
Evidenční číslo ISVZ7202011008399
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 429 kB)
-
ke stažení ve formátu PDF vč. Příloh č. 1 - 4

Komplet soubor příloh (Příloh č. 1 - 4) (.DOC, 226 kB)
- Přílohy ke stažení ve formátu Word

  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalikačních předpokladů
  • Příloha č. 3 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
  • Příloha č. 4 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do10. 4. 2012 10:00
Otevírání obálek10. 4. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7202011008147

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

DATASYS s.r.o., 130 00  Praha 3, Jeseniova 2829/20

CenaKč 13 876 000,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 24.8.2012

Ceny ostatních uchazečů

2. Kč 14 270 630,-bez DPH
3. Kč 16 658 450,- bez DPH

Kód agendy*
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější