Novinky

Poskytování hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
Aktualizováno 26. 10. 2016

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-22885/2012/23-232/Se
NázevPoskytování hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva 2 uchazečům ze dne8.2.2012
Evidenční číslo ISVZ7203011013721
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 437 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 3 - Jednací řád
  • Příloha č. 4 - Všeobecné platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do8. 3. 2012 15:00
Otevírání obálek9. 3. 2012 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203011013721

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

GTS Czech s.r.o.
Telefónica Czech Republic a.s.

Cena59 935,20,-Kč bez DPH - GTS Czech s.r.o. 12 883 229,- Kč bez DPH - Telefónica Czech Republic a.s. Celková cena za zakázku12 943 164,20,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 28.3.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyviz. Poznámky
Poznámky

Předmět této veřejné zakázky vyplývá z potřeby zajištění každodenních činností Ministerstva a jednotlivých resortních složek a dále z přijatých usnesení vlády v oblasti elektronizace státní správy a usnesení vlády ze dne 18.1.2012 č. 50/12 o Změně Koncepce rozvoje KIVS.

V jednacím řízení bez uveřejnění s více zájemci, rozděleném na části byly vyzváni k jednání a předložení nabídky 2 zájemci. Na základě udělené výjimky je formulář a text výzvy uveřejněn až po uzavření příslušných smluv s vybranými uchazeči.

Nejčtenější