Novinky

Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Ukončená
 • Veřejný sektor
 • Výzva pěti zájemcům
 • Veřejná zakázka
Aktualizováno 27. 2. 2017
 • Dodatky ke smlouvě č.3 - MF-22884-2012-23-232-Se (publikován Dodatek č. 10)
 • Dodatky ke smlouvě č.1 až č.6 - MF-22884-2012-23-232-Se (doplnění)
 • Nový Dodatek č.7 ke smlouvě č.6
 • Dodatek č.12 ke smlouvě č.3

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-22884/2012/23-232/Se
NázevPoskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Výzva pěti zájemcům , Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva 7 uchazečům ze dne8.2.2012
Evidenční číslo ISVZ7203011014164
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 436 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
 • Příloha č. 3 - Jednací řád
 • Příloha č. 4 - Všeobecné platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do7. 3. 2012 09:00
Otevírání obálek7. 3. 2012 v 13:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203011014164

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

České radiokomunikace a.s.,
Dial Telecom, a.s.,
GTS Czech s.r.o.,
Telefónica Czech Republic a.s.,
T-Systems Czech Republic a.s.,
ha-vel internet s.r.o..

Cena77 172 713,00 - celková cena za zakázku
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 28.3.2012

   Ceny ostatních uchazečů

   6 482 136,00,-Kč bez DPH - České radiokomunikace a.s.
   3 370 800,00,-Kč bez DPH - Dial Telecom, a.s.
   19 828 920,00,-Kč bez DPH - GTS Czech s.r.o.
   35 459 657,00,- Kč bez DPH-Telefónica Czech Republic a.s.
   7 172 400,00,-Kč bez DPH - T-Systems Czech Republic a.s.
   4 858 800,00,-Kč bez DPH - ha-vel internet s.r.o.

   Kód agendyviz. Poznámky
   Poznámky

   Předmět této veřejné zakázky vyplývá z potřeby zajištění každodenních činností Ministerstva a jednotlivých resortních složek a dále z přijatých usnesení vlády v oblasti elektronizace státní správy a usnesení vlády ze dne 18.1.2012 č. 50/12 o Změně Koncepce rozvoje KIVS.

   V jednacím řízení bez uveřejnění, rozdělené na části bylo vyzváno k jednání a předložení nabídky 7 zájemců.
   Na základě udělené výjimky je formulář a text výzvy uveřejněn až po uzavření příslušných smluv s vybranými uchazeči.

   Doporučované

   Nejčtenější