Novinky

IS Viola - vývoj 2012

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 30. 5. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-22472/2012/23-232/BA
NázevIS Viola - vývoj 2012
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne20.2.2012
Evidenční číslo ISVZ7203010018912
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

 Zadávací dokumentace (.PDF, 472 kB) - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Specifikace VZ
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do22. 3. 2012 
Otevírání obálek22. 3. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203010018912

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Krabat cz, s.r.o., Rýdlova 695, 251 01 Říčany, IČ 26513625

Cena1 465 960,-
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 25.5.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyIS Viola - Legislativní rámec obsahuje národní legislativu a legislativu EU.
Poznámky

-

Nejčtenější