Novinky

Zprostředkovatel programu – Fond pro nestátní neziskové organizace

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Nadlimitní
  • Otevřené řízení
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 30. 10. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-20960/2012/23-232/D
NázevZprostředkovatel programu – Fond pro nestátní neziskové organizace
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení31.1.2012
Evidenční číslo ISVZ7202011007113
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 442 kB)
- ke stažení ve formátu PDF

Část A. Pokyny pro uchazeče
Část B. Zadání - Předmět veřejné zakázky
Část C. Osnova pro zpracování nabídky

Podání nabídek do21. 3. 2012 10:00
Otevírání obálek21. 3. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 7202011007113 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7202011007113 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

Cena (bez DPH)31 479 473,-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 25.10.2012

Ceny ostatních uchazečů

31 422 624,-
33 098 000,-

Kód agendyprogram v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska
Poznámky

-

Nejčtenější