CZ EN

Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-19317/2012/45
NázevSanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic
Druh zadávacího řízení Nadlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení16.03.2012
Evidenční číslo ISVZ7202011009924 - oznámení o zakázce; 209924 - zadání zakázky
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - VZ - MF-19317/2012/45 (.PDF, 3333 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 •            Přílohy k Zadávací dokumentaci - č.j. MF-19317/2012/45 (.PDF, 3894 kB)
  • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
  • Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
  • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout 
  • Příloha č. 4 - Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou
  • Příloha č. 5 - Rozhodnutí České inspekce životního prostředí OI České Budějovice č.j. 2OV/1806/04/Ba-398
  • Příloha č. 6 - Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace (.PDF, 96 kB)- (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace - Česká republika - Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, Věra Tomanová, tel. +420 257 043 964

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí (.PDF, 62 kB)- (pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do2012-05-10 v 16:00
Otevírání obálek2012-05-17 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7202011009924

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

Sdružení „.A.S.A. – QUAIL“
Vedoucí účastník sdružení
A.S.A., spol. s r.o.
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8,
IČ 45809712
Další účastník sdružení
QUAIL spol. s r.o.
Dolní 1, 370 04 České Budějovice
IČ 49969226

Cena39 320 584,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 23.8.2012

Ceny ostatních uchazečů

40 009 930,- Kč bez DPH
40 136 005,- Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

-

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář