Novinky

Revitalizace (sanace) řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ekologické zakázky
 • Ukončená
Aktualizováno 13. 11. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-15293/2012/45-452
NázevRevitalizace (sanace) řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení13.1.2012
Evidenční číslo ISVZ205577; evid. č. formuláře 7203011005577; 7202011005577
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 444 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy č.1-7 (.PDF, 6482 kB)
 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění);
 • Příloha č. 2 - Výkaz výměr - není uveřejněn, na požádání zadavatel umožní do něj nahlédnout;
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna, na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout;
 • Příloha č. 4 - Pravidla mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje;
 • Příloha č. 5 - Dohoda o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou osobou;
 • Příloha č. 6 - Správní dokumenty k předmětné veřejné zakázce - rozhodnutí, vyjádření a stavební povolení - nejsou uveřejněny, na požádání zadavatel umožní do nich nahlédnout;
 • Příloha č. 7 - Přehled pozemků dotčených realizací veřejné zakázky, v písemné listinné podobě - není uveřejněn, na požádání zadavatel umožní do něj nahlédnout.

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace (.PDF, 96 kB) - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí (.PDF, 62 kB) - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do15. 3. 2012 16:00
Otevírání obálek22. 3. 2012 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  - vepsat  evidenční číslo: 7202011005577-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7202011005577 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

OHL ŽS, a.s.,
IČ: 46342796,
Burešova 938/17,
660 02  Brno – Veveří

Cena144.470.439,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 17.10.2012

Ceny ostatních uchazečů

147.785.608,64  Kč bez DPH;
163.617.404,00  Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější